Vertalingen.nl is transparant in haar tarievenstructuur en berekent slechts het aantal te vertalen woorden minus de herhalingsgraad. Dit is eenvoudig en inzichtelijk voor onze opdrachtgevers.