Ja, de prijs van een vertaling is afhankelijk van de talencombinatie. Dit heeft te maken met een onderscheid in gangbare en niet-gangbare talen. 

Zo zijn Frans, Duits en Engels gangbaarder dan bijvoorbeeld Fins, Bulgaars of Maleis. Het is een kwestie van marktwerking: hoe unieker de combinatie, hoe hoger de prijs.