Bellen Offerte aanvragen
Commercieel, Taalweetjes

Amerikaans-Engels vs Brits-Engels. Wat zijn de verschillen?

Martin Koster

Martin Koster

Algemeen directeur Vertalingen.nl sinds 1999.

Als je documenten wilt laten vertalen in het Engels is het goed om eerst te bepalen welke Engelse spelling je wilt gaan gebruiken. Heb je veel te maken met Britse relaties en klanten uit het Verenigd Koninkrijk, gebruik dan de Brits-Engelse spelling. Doe je juist veel zaken met partners in de Verenigde Staten, dan is de Amerikaans-Engelse spelling meer van toepassing.

Twee soorten Engels

Waarom zijn er eigenlijk verschillende soorten Engels? De Britten stichtten in de zestiende eeuw koloniën in Noord-Amerika en nadat de Amerikanen onafhankelijk waren geworden van Groot-Brittannië, ontwikkelden de twee talen zich verschillend. In de loop der tijd ontstonden er dus verschillen in spelling, interpunctie en vocabulaire tussen het Engels van Amerikanen en het Engels van Britten.

Verschillen in mondeling taalgebruik

Beide spellingsvormen volgen over het algemeen dezelfde taalregels, toch zijn er behoorlijk wat verschillen in voornamelijk de spelling. Naast verschillen in spelling zijn er ook verschillen in het mondelinge gebruik van de Engelse taal.

Amerikanen: overdreven enthousiast

Zo worden de Amerikanen vaak getypeerd als overdreven enthousiast. Om dit enthousiasme te tonen worden er een boel superlatieven gebruikt zoals fantastic, awesome en amazing. In de Nederlandse taal wordt het woord ‘leuk’ veelvuldig gebruikt. Zijn we ergens echt ontzettend enthousiast over dan gebruiken we ‘heel erg leuk’. In de ogen van de doorsnee Nederlander is een Amerikaan dus erg overdreven in het gebruik van hun taalgebruik. Toch is het aan te raden om bij het zaken doen met Amerikanen dit enthousiasme over te nemen en ook gebruik te maken van typische ‘enthousiaste’ woorden.

Britten: beleefd en ingetogen

Britten zijn eigenlijk het tegenovergestelde van Amerikanen. Waar Amerikanen worden getypeerd als overdreven en over the top, zijn Britten juist zeer beleefd en ingetogen. Zo gaan ze keurig in de rij staan om op de bus te wachten of bij de kassa af te rekenen. Ook in hun taalgebruik worden veel beleefdheden gebruikt. Britten omkleden al hun verzoeken met please, thank you, maybe en would you be so kind. Bij gesprekken met Britse zakenpartners is het dan ook verstandig om de Brit te imiteren en woorden als I’m afraid en Please could you? te gebruiken.

Amerikaans Engels vs Brits Engels: belangrijkste verschillen in spelling

Of je nu kiest voor de Brits-Engelse spelling of de Amerikaans-Engelse spelling, zorg er wel altijd voor dat je consistent dezelfde spelling hanteert. Dit geldt voor alle vormen waarin een woord verschijnt bijvoorbeeld organization en organize.

Gebruik van ‘z’ en ‘s’
Bijvoorbeeld het woord realisatie. In het Engels kan dit geschreven worden als realisation of realization. Het Amerikaans-Engels gebruikt veel de z-spelling, terwijl in het Brits-Engels beide spellingswijzen worden toegestaan.

Zelfde betekenis, ander woord
Ook zijn er vele zaken waar Britten andere woorden voor gebruiken dan Amerikanen. Hieronder een opsomming van begrippen die in beide spellingvormen hetzelfde betekenen, maar waarvoor een ander woord wordt gebruikt.

Brits-EngelsAmerikaans-Engels
UndergroundSubway
PavementSidewalk
LorryTruck
ElevatorLift
HolidayVacation
TrousersPants
BiscuitCookie
CinemaMovie theater
DifficultHard
AutumnFall


Zelfde woorden, andere spelling
Niet alleen gebruiken ze andere woorden met dezelfde betekenis, ook zijn er veel woorden met een andere spelling in het Brits-Engels en Amerikaans-Engels:

Brits-EngelsAmerikaans-Engels
ColourColor
HonourHonor
CentreCenter
TheatreTheater
TravellingTraveling
DiallingDialing


Werkwoorden en tijden
Andere verschillen zijn te vinden in het gebruik van werkwoorden en werkwoordstijden. De spelling van bepaalde voltooid deelwoorden en werkwoorden verschilt ook nogal eens. Zo schrijven de Britten het voltooid deelwoord van het werkwoord to saw als sawn, terwijl Amerikanen er sawed van maken. Spreken we in het Brits-Engels over dived en sneaked in de verleden tijd, in het Amerikaans-Engels is het dove en snuck (van de werkwoorden to dive en to sneak).

Een ander verschil zit ‘m in het gebruik van shall en will. Het is gebruikelijk in het Brits-Engels om shall te gebruiken met de ontkennende vorm shan’t. Amerikanen zeggen will en won’t.

Bezit wordt in het Engels aangeduid met have of have got, bijvoorbeeld:

  • Do you have a cat? – Have you got a cat?
  • He doesn’t have a bicyle. – He hasn’t got a bicycle.
  • He has a new car. – He’s got a new car.

Beide vormen worden in allebei de Engelse spellingvormen gebruikt. Toch geven Amerikanen de voorkeur aan have en de Britten spreken meer van have got.

Specialist in Engelse vertalingen

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Laat dan een professioneel vertaalbureau uw teksten vertalen in Brits-Engels of Amerikaans-Engels. Vertaalbureau Vertalingen.nl werkt uitsluitend met ervaren en ter zake kundige Engelse vertalers, allen native speakers (moedertaalsprekers) met jarenlange ervaring in het vertalen van Engelse teksten. Bekijk onze pagina vertaalbureau Engels voor meer informatie.

Neem contact op

Hoe kunnen we je helpen?