Bellen Offerte aanvragen
Juridisch

Beëdigde vertaling. Wat is een beëdigde vertaling en wanneer heb je het nodig

Martin Koster

Martin Koster

Algemeen directeur Vertalingen.nl sinds 1999.

Wat is een beëdigde vertaling en wanneer heb je een beëdigde vertaling nodig? In deze blogpost geven wat antwoord op deze vragen.

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaling die rechtsgeldig is gemaakt en gewaarmerkt is door een gespecialiseerde vertaler: de beëdigde vertaler. Deze vertaler is voor een bepaalde talencombinatie door een rechtbank beëdigd. De vertaling wordt gewaarmerkt door de vertaler en onlosmakelijk aan het origineel bevestigd waarbij hij of zij verklaart dat de vertaling correct en volledig is. De verklaring moet voorzien worden van een handtekening en een stempel. Een beëdigde vertaling wordt ook wel een officiële vertaling genoemd.

Wie verzorgt mijn beëdigde vertaling?

Je vertaling wordt verzorgd door een vertaler die op basis van opleiding en ervaring een professionele eed voor een rechtbank voor de door jouw gewenste taalcombinatie afgelegd heeft.

Beëdigd vertalers zijn bij een van de Nederlandse rechtbanken beëdigd en ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Alleen als je als vertaler in het Rbtv bent ingeschreven, ben je bevoegd beëdigde vertalingen af te geven.

Wat is legalisatie / apostille van een vertaling?

In sommige gevallen komt het voor dat er wordt gevraagd een vertaling te legaliseren. Dit betekent dat er naast de verklaring van de vertaler, ook een verklaring voor echtheid van de handtekening van de vertaler moet worden afgegeven.

In landen die het Apostilleverdrag hebben getekend kunnen vertalers de vertaling voorzien van een apostille. Dit is een apostille die in Nederland kan worden afgegeven door de griffiers van de arrondissementsrechtbanken.

Voor welke documenten heb je een beëdigde vertaling nodig?

Vaak wordt al gauw gedacht dat je een beëdigde vertaling nodig hebt. Bijvoorbeeld als het gaat om juridische stukken. Niet elk juridisch document hoeft echter beëdigd vertaald te worden.

Beëdigde vertalingen zijn over het algemeen nodig voor officiële documenten die voor officiële instanties in een andere taal vertaald moeten worden. Om het wat makkelijker te maken hebben we een top 5 gemaakt van documenten die vaak een beëdigde vertaling nodig hebben.

1. Vertaling van officiële documenten

Officiële documenten zoals een rijbewijs, paspoort, uittreksel en geboorteakte moeten veelal beëdigd vertaald worden. Ga je emigreren? Trouwen in het buitenland? Of bijvoorbeeld scheiden in een ander land dan Nederland? Dan heb je een beëdigde vertaler nodig die jouw document op de juiste wijze vertaalt en kan voorzien van een verklaring.

De volgende officiële documenten worden vaak door officiële instanties – zoals gemeentes, universiteiten, ambassades, rechtbanken, advocatenkantoren en notarissen – gevraagd om te worden vertaald door een beëdigd vertaler:

 • emigratiedocumenten
 • geboorteaktes
 • rijbewijzen
 • paspoorten
 • uittreksels bevolkingsregister
 • overlijdensaktes
 • huwelijksaktes
 • scheidingsaktes, etc.

2. Vertaling van gerechtelijke stukken

In het proces van een rechtszaak of bij internationale rechtskwesties zul je in de meeste gevallen ook een beëdigde vertaler in de arm moeten nemen. Denk aan het vertalen van de volgende gerechtelijke stukken:

 • dagvaardingen
 • vonnissen
 • beschikkingen
 • deurwaardersexploten
 • verzoekschriften
 • verweerschriften
 • bewijsstukken, etc.

3. Vertaling van notariële stukken

Bij de oprichting van een bedrijf in het buitenland of het openen van een extra kantoor in een ander land kan het zijn dat je akte van oprichting beëdigd vertaald moet worden. Naast de akte van oprichting zijn er andere stukken die vaak om een beëdigde vertaling vragen zoals:

 • statuten
 • oprichtingsaktes
 • koopaktes
 • testamenten
 • verklaringen erfrecht, etc.

4. Vertaling van overeenkomsten

Een van de 5 redenen waarom je een beëdigde vertaling nodig hebt, is bijvoorbeeld omdat je tot koop overgaat in het buitenland. Bij overeenkomsten is het bijzonder belangrijk dat de vertaling helder is wat betreft inhoud en wat de eventuele gevolgen zijn. Om overeenkomsten  in bepaalde landen rechtsgeldig te maken, kan er een beëdigde vertaling nodig zijn. Vaak hebben de volgende documenten een beëdigde vertaling nodig:

 • huurovereenkomsten
 • koopovereenkomsten
 • arbeidsovereenkomsten
 • pensioenovereenkomsten, etc.

5. Vertaling van andere documenten

Heb je een nieuwe baan gevonden in het buitenland? Dan kan het zomaar zijn dat jouw toekomstige werkgever een beëdigde vertaling nodig heeft van je diploma of je referenties. Naast bovenstaande voorbeelden komen ook de volgende documenten in aanmerking voor een beëdigde vertaling:

 • diploma’s
 • certificaten
 • cijferlijsten
 • referenties
 • loonstroken
 • bankgaranties
 • werkgeversverklaringen, etc.

Twijfel je of jouw situatie in een van de 5 bovenstaande redenen valt voor wat betreft het nodig hebben van een beëdigde vertaling? Vraag voor de zekerheid na aan de desbetreffende instantie die om het document vraagt of je een beëdigde vertaling nodig hebt.

Wat is onze werkwijze bij beëdigde vertalingen?

ls je je beëdigde vertalingen door Vertalingen.nl laat verzorgen dan ziet de werkwijze er als volgt uit:

 1. Offerte maken
  Op basis van het originele document of een kopie daarvan (een goed leesbare scan is in de meest gevallen voldoende) maken we een offerte.
 2. Leverdatum
  Nadat de offerte geaccordeerd is, sturen we een bevestiging naar de klant met leverdatum exclusief postverzending.
 3. Vertalen van het document
  Een van onze beëdigde vertalers vertaalt het document en voorziet de vertaling van stempels.
 4. Ontvangst beëdigde vertaling
  Het origineel wordt met een statement van de beëdigde vertaler aan de vertaling gehecht. Meestal ontvangt de klant direct de scan van de vertaling en vervolgens het origineel per post. Mocht dit wenselijk zijn, dan kan de beëdigde vertaling ook alleen per post verstuurd worden.
 5. Factuur
  De factuur volgt per e-mail.

Wil je documenten laten vertalen door een beëdigd vertaler van Vertalingen.nl?  Wil je documenten laten vertalen en legaliseren? Onze beëdigde vertalers hebben jarenlange ervaring met het vertalen van documenten in verschillende branches. Bij Vertalingen.nl kun je terecht voor beëdigde vertalingen van en naar alle talen. 

Neem contact op

Hoe kunnen we je helpen?

Terugbelverzoek

Vul dit formulier in en we bellen u zo spoedig mogelijk terug.