Dagvaarding. Wat is het en hoe ziet een dagvaarding eruit?
Bellen Offerte aanvragen
Juridisch

Dagvaarding. Wat is het en hoe ziet een dagvaarding eruit?

Martin Koster

Martin Koster

Algemeen directeur Vertalingen.nl sinds 1999.

Bij Vertalingen.nl vertalen we regelmatig dagvaardingen voor bedrijven. In deze blogpost leggen we uit wat een dagvaarding is en hoe deze eruit ziet.

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een schriftelijke oproep waarin staat op welke datum en welk tijdstip iemand bij een bepaalde rechter moet komen. Dagvaardingen worden veelal uitgereikt door gerechtsdeurwaarders. Soms kan het voorkomen dat deze worden uitgereikt door een postbode. Een dagvaarding leidt in veel procedures de juridische procedure in en kan worden verdeeld in twee groepen:

Civiele dagvaarding

Wanneer iemand een geschil heeft met een ander persoon of bedrijf.

Strafrechtelijke dagvaarding

Wanneer iemand wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit.

De zaak schikken

De dagvaarding is een document dat ervoor zorgt dat een onafhankelijke rechter zich over een juridisch geschil of strafzaak buigt. Bij het uitbrengen van een dagvaarding worden de gedagvaarde partijen op de hoogte gebracht dat het geschil of het strafbare feit aan de rechter wordt voorgelegd. Het is tevens mogelijk voor de partijen om onderling tot een oplossing te komen. Hiervoor is tot de uitspraak van de civiele rechter of totdat een strafzaak aanvangt met een zitting de tijd om een schikking met elkaar te treffen.

Hoe ziet een dagvaarding er uit?

Binnen het strafrecht bevat een dagvaarding altijd het strafbare feit dat aan de verdachte ten laste wordt gelegd. Tevens staat hierin vermeld wanneer en waar het feit begaan zou zijn. Door middel van de dagvaarding roept de officier van justitie de verdachte op om op een bepaalde tijd voor een aangewezen strafrechter te verschijnen.

De dagvaarding in het civiel recht bevat een eis. Deze eis kan een geldsom, verbod of een verklaring van recht inhouden en de eis moet worden onderbouwd. De opbouw van een dagvaarding in een civiele zaak ziet er vaak als volgt uit:

Procedurele zaken

Ten eerste worden procedurele zaken aangehaald waaronder het benoemen van de gedaagde (1) en de eiser (2) en het aangeven van de bevoegde rechtbank (3).

  1. De gedaagde is mevrouw Pieters.
  2. De eiser is meneer Hendriks.
  3. Kantonrechter Amsterdam is bevoegd.

Vermelding van de gronden

Na de procedurele zaken komen de gronden aan de beurt. In de meeste gevallen begint dit met een feitelijke inleiding van wat er is gebeurd (1), het probleem dat zich voordoet (2) en de juridische grondslag van de vordering (3).

  1. Meneer Hendriks heeft op 1 maart 2015 afgesproken met mevrouw Pieters dat hij een carnavalskostuum zou leveren.
  2. Mevrouw Pieters heeft de factuur niet betaald.
  3. Dit is wanprestatie.

Verwacht verweer

Daarna wordt het verwachte verweer weergegeven (1), de reactie daarop (2) en het bewijsaanbod (3).

  1. Mevrouw Pieters zegt dat ik het carnavalskostuum nooit hebt geleverd en dat ze daarom de factuur niet betaalt.
  2. Ik heb het carnavalskostuum wel degelijk geleverd. Hier is het verzendbewijs en de ontvangstbevestiging.
  3. Ik kan mijn stellingen bewijzen met de bijlagen mocht de rechter dit wenselijk achten.

Vermelding van de eis

Als laatste wordt de eis beschreven in de dagvaarding (1).

  1. Vanwege het voorgaande eis ik betaling van de openstaande factuur à 59 euro.

Dagvaarding vertalen door kundige vertaler

Stel nou dat mevrouw Pieters van buitenlandse afkomst is, dan is het aan te raden om de dagvaarding te laten vertalen.

Het vertalen van een dagvaarding of ander juridisch document kun je het beste overlaten aan een specialist. Vertaalbureau Vertalingen.nl heeft een eigen juridische afdeling met gediplomeerde juridische vertalers. Dit betekent dat onze vertalers niet alleen kennis hebben van de juiste terminologie en schrijfwijze; ze zijn ook op de hoogte van de ontwikkelingen op rechtsgebied.

Heb je vragen of wil je graag een vrijblijvende offerte aanvragen, neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Hoe kunnen we je helpen?

Terugbelverzoek

Vul dit formulier in en we bellen u zo spoedig mogelijk terug.