Bellen Offerte aanvragen
Juridisch

Erfrecht: Nederlandse erfrechtregels in het buitenland

Martin Koster

Martin Koster

Algemeen directeur Vertalingen.nl sinds 1999.

Wat is het erfrecht?

Het erfrecht is het deel van het burgerlijk recht dat de erfopvolging of de successie regelt. Dit recht regelt dus wat er precies gebeurt met de bezittingen en schulden van iemand wanneer deze komt te overlijden.

Indien je geen testament hebt laten opstellen, bepaalt het erfrecht wie je erfgenamen zijn en hoeveel zij van je erven. Wat onder andere door het erfrecht wordt bepaald, is dat alleen je echtgenoot of geregistreerd partner en je bloedverwanten kunnen erven van je. Alle regels van het erfrecht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek.

Erven met testament

Heb je wel een testament opgesteld dan staat hierin vermeld hoe jouw erfenis verdeeld wordt onder de erfgenamen die jij hebt op laten schrijven.

Het langstlevende testament is het meest voorkomende testament. De reden dat dit type testament is gemaakt, is om de langstlevende partner te beschermen. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat de verzorgingsgedachte die uit een langstlevende testament blijkt, voorrang heeft op het recht van de kinderen op hun wettelijk erfdeel. Kinderen hebben in dit geval pas recht op hun erfdeel wanneer de langstlevende overlijdt. Deze manier van werken voorkomt dat de langstlevende in problemen raakt als kinderen hun erfdeel opeisen.

Erven zonder testament

Hoe zit dat wanneer je niet over een testament beschikt? Zonder testament en zonder aangewezen erfgenamen bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Er zijn vier groepen wettelijke erfgenamen en de wet bepaalt in welke volgorde de erfgenamen worden opgeroepen. Dit betekent dat je niet alleen recht hebt op een deel van de erfenis, maar dat je ook verantwoordelijk bent voor de afwikkeling hiervan. Zijn er in geen van deze vier groepen nog erfgenamen, dan gaat de erfenis naar de Staat der Nederlanden.

  1. Echtgenoot of geregistreerd partner en eigen kinderen
  2. Ouders, broers en zussen
  3. Grootouders
  4. Overgrootouders

Samenwonen en erven

Woon je samen zonder testament dan kun je niet van elkaar erven. In een samenlevingscontract kan wel worden aangegeven dat bezittingen na het overlijden van de een naar de ander gaan.

Kinderen en het erfrecht

Binnen het erfrecht hebben kinderen een speciale positie. Er is bepaald dat kinderen te allen tijde recht hebben op hun wettelijk erfdeel van hun ouders. Hierbij maakt het niet uit of er sprake is van een goede of een slechte relatie met de ouders.

Erven en wonen in het buitenland

Tot zover is alles vrij duidelijk. Maar welke regels gelden er wanneer je de Nederlandse nationaliteit hebt en bijvoorbeeld in een ander land woont? Het spreekt voor zich dat elk land zijn eigen erfrechtregels en eigen internationale rechtsregels heeft. Deze internationale rechtsregels bepalen volgens welk nationaal recht de erfenis of een deel hiervan moet worden afgehandeld. Het kan voorkomen dat landen elkaars regels tegenspreken en bijvoorbeeld je huis onder het erfrecht van het buitenlandse land waar je woont valt en je overigen bezittingen onder het Nederlandse erfrecht.

Nederlandse erfrechtregels in buitenland

Hieronder vind je de Nederlandse internationale rechtsregels voor het erfrecht in het buitenland.

Eigen rechtskeuze

Je kunt zelf een rechtskeuze maken in je testament waarbij je twee keuzes hebt:

  • óf je kiest het recht van het land van jouw nationaliteit
  • óf je kiest het recht van het land waar je woont

Kies je voor het recht van het land van jouw nationaliteit dan heb je ook nog de keuze tussen de nationaliteit die je op dat moment hebt en de nationaliteit die je bij je overlijden hebt. Bij het recht van het land waar je woont, kun je kiezen tussen de woonplaats die je op dat moment hebt en de woonplaats op het moment van overlijden.

Wonen in land van nationaliteit

Woonde je in het land van je nationaliteit op het moment dat je overlijdt, dan geldt het erfrecht van dat land.

Iemand die bijvoorbeeld de Franse nationaliteit heeft, in Frankrijk woont en overlijdt: hier is het Franse recht van toepassing.

Niet wonen in land van nationaliteit

Het kan voorkomen dat de plaats waar de overledene woonde op het moment van overlijden niet ligt in het land van zijn nationaliteit. Als de overledene minder dan vijf jaar in het land woonde dan gelden de regels van het land van de nationaliteit van de overledene. Heeft de overledene langer dan vijf jaar in het land gewoond, dan zijn de regels van het land van zijn laatste verblijfplaats van toepassing.

Overlijdt iemand met de Duitse nationaliteit die twee jaar in Nederland woont, dan is het Duitse erfrecht van toepassing. Als deze persoon zeven jaar in Nederland woont en overlijdt, dan is het Nederlandse erfrecht van toepassing.

Nauwere banden met ander woonland of land waarvan nationaliteit is

Een andere regel is dat als de overledene nauwere banden heeft met een ander land dan zijn nationaliteit of zijn laatste verblijfplaats, de regels van dat land van toepassing zijn. Onder nauwere banden verstaan we bezittingen, huwelijk, regelmatig verblijf en sociale contacten.

Iemand met de Spaanse nationaliteit woont al 35 jaar in België, maar werkt in Nederland. Daarnaast maakt deze persoon gebruik van een Nederlandse bank, is getrouwd met een Nederlander en heeft een sociaal leven in Nederland. In dit geval gelden de Nederlandse regels.

Belangrijke documenten laten vertalen

Heb je te maken met erfrecht in het buitenland? Dan is het aan te bevelen om gebruik te maken van een kundig en ervaren vertaalbureau. Vertaalbureau Vertalingen.nl heeft een eigen juridische vertaalafdeling met ervaren, gediplomeerde vertalers. We werken uitsluitend met moedertaalvertalers die beschikken over diepgaande juridische kennis van zowel Nederland als hun moederland. Bekijk de pagina juridisch vertaalbureau voor meer informatie.

Neem contact op

Hoe kunnen we je helpen?