Faillissementsrecht. Wat is het en kan het voorkomen worden?
Bellen Offerte aanvragen
Juridisch

Faillissementsrecht: wat is het en hoe kan Vertaalbureau Vertalingen.nl helpen?

Martin Koster

Martin Koster

Algemeen directeur Vertalingen.nl sinds 1999.

Het kan elke ondernemer overkomen: financiële problemen in de onderneming. Het kan niet alleen je eigen organisatie treffen, maar ook bijvoorbeeld die van je leverancier of afnemer. Je werkt jarenlang om je bedrijf daar te brengen waar deze zich nu bevindt en dan raak je in de financiële misère. Veelal liggen de oorzaken ook nog eens buiten de macht van de ondernemer. Bijvoorbeeld klanten die niet of met grote moeite afspraken nakomen of facturen betalen of juist leveranciers of afnemers die zelf failliet gaan.

Wat is insolventie?

Je kunt dan te maken krijgen met insolventie. Maar wat betekent insolventie? In Europa is insolventie het meest overkoepelende begrip om alle mogelijke regelingen voor het financieel onvermogen van organisaties en particulieren te benoemen. Het woord insolventie is afgeleid van het Latijnse werkwoord solvere, oftewel betalen. Omdat het voorvoegsel in- gebruikt wordt, betekent het dus letterlijk: niet betalen. In de praktijk betekent insolventie dat een organisatie of particulier niet meer aan zijn of haar financiële verplichtingen kan voldoen.

Wat is het faillissementsrecht?

Zowel Nederland als België hebben 3 verschillende insolventieregelingen, waarvan het faillissementsrecht de meest bekende is. Het faillissementsrecht dient en beschermt de belangen van schuldeisers en hun schuldenaars wanneer deze laatsten niet bereid of niet in staat zijn hun schulden te betalen. Het faillissementsrecht is alleen van toepassing op schuldenaars die natuurlijke personen zijn.

Een schuldenaar die ten minste 2 schuldeisers heeft en niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen heet ‘insolvent’ en kan door de rechtbank op grond van de Faillissementswet failliet worden verklaard.

Wat of wie kan failliet verklaard worden?

De wet zegt dat in principe iedereen die een schuld heeft failliet kan worden verklaard. Dit houdt in dat zowel rechtspersonen als natuurlijke personen failliet verklaard kunnen worden. Voorbeelden zijn vennootschappen, stichtingen, verenigingen, maar ook minder- en meerderjarige personen.

Is een faillissement te voorkomen?

Er zijn talloze oorzaken die de financiën binnen je bedrijf flink onder druk kunnen zetten. Denk hierbij aan een veranderende markt, minder opdrachten of ziekte. Om een faillietsverklaring te kunnen voorkomen kun je bijvoorbeeld een juridisch partner inschakelen die je kan adviseren over mogelijkheden als surseance van betaling of het aanbieden van een crediteurenakkoord.

Failissementsdocumenten vertalen

Naast bedrijven in Nederland of bedrijven met vestigingen in meerdere landen, kunnen ook gewone mensen te maken krijgen met een faillissement.

Woon je in Duitsland, maar werk je in Nederland dan ligt het voor de hand dat een faillissement in Duitsland wordt aangevraagd en behandeld. Aangezien dergelijke zaken een grote impact kunnen hebben op zowel de persoon zelf als op zijn of haar bedrijf, is het van belang dat je volledig op de hoogte bent van wat er gaande is. Daarbij kan het noodzakelijk zijn om bepaalde documenten kundig te laten vertalen door een gespecialiseerd vertaalbureau. Je kunt hierbij denken aan documenten als:

  • Faillietaanvragen
  • Faillietverklaringen
  • Schuldsaneringsregelingen
  • Surseance-akkoorden
  • Schuldvorderingen
  • Crediteurenakkoorden

Vakkundige juridische vertalers

Een gemaakte fout bij het juridisch vertalen van dergelijke belangrijke documenten kan grote gevolgen hebben. Vertaalbureau Vertalingen.nl heeft daarom een eigen juridische vertaalafdeling met uitsluitend gespecialiseerde juridische vertalers die naar hun moedertaal vertalen. Je kunt bij ons terecht voor het laten vertalen van juridische documenten vanuit en naar alle talen.

Neem contact op

Hoe kunnen we je helpen?

Terugbelverzoek

Vul dit formulier in en we bellen u zo spoedig mogelijk terug.