Bellen Offerte aanvragen
Juridisch

Gemeenten moeten online diensten vertalen in minstens één andere Europese taal

Picture of Martin Koster

Martin Koster

Algemeen directeur Vertalingen.nl sinds 1999.

Brussel wil dat de producten en diensten van gemeenten toegankelijk worden voor burgers en ondernemers uit andere EU-lidstaten. Daarom moeten gemeenten hun online procedures en diensten laten vertalen in minstens één andere Europese taal.

Gemeente moet diensten vertalen

Er zijn 24 officiële Europese talen en men kan kiezen uit bijvoorbeeld Engels, Frans, Duits of Spaans. Momenteel kan er al veel online geregeld worden zoals het aanvragen van een paspoort, het overschrijven van een auto, het aanvragen van pensioen of het aanvragen van studiefinanciering.

Niet alleen Nederlandse inwoners hebben te maken met dergelijke online diensten. Ook bijvoorbeeld expats die de Nederlandse taal niet spreken moeten de kans krijgen om zaken online te regelen. Daarom vindt de EU het belangrijk dat er online vertalingen worden doorgevoerd.

Grote impact

Uiteraard heeft het laten vertalen van deze diensten en producten een grote impact. Dit geldt met name voor gemeenten die de online procedures nog niet toegankelijk hebben gemaakt voor niet-Nederlandstaligen. Zo moeten niet alleen websites worden vertaald, maar dient er aan de achterkant een webcaretraject te worden aangeboden. In opdracht van de ministeries van Binnenlandse zaken en Economische Zaken wordt er een impactanalyse gemaakt door ICTU. Hieruit zal blijken wat gemeenten precies moeten gaan aanbieden en welke impact dat heeft.

Daarnaast voert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een eigen impactanalyse uit in samenspraak met beide ministeries.

Besparingen voor bedrijven en burgers

Men verwacht dat door de eenvoudigere online procedures de kosten voor het Europese bedrijfsleven met zo’n 11 miljard euro omlaag zullen gaan. Doordat Europese burgers straks digitaal geboortecertificaten of pensioenen kunnen aanvragen, schat de Europese Commissie dat er ongeveer 13 miljoen euro per jaar wordt bespaard.

Zaken online regelen

Deze verplichte vertalingen moeten het in de hele Europese Unie eenvoudiger maken om zelf online zaken te regelen of contact op te nemen met de gemeente.

Vertaalbureau Vertalingen.nl is een gecertificeerd vertaalbureau dat ook voor diverse overheidsinstellingen vertalingen verzorgt. Meer informatie hierover vind je op de pagina vertaalbureau voor overheden.

Neem contact op

Hoe kunnen we je helpen?