Bellen Offerte aanvragen
Internationaal ondernemen, Juridisch

Wat is het (internationaal) arbeidsrecht?

Martin Koster

Martin Koster

Algemeen directeur Vertalingen.nl sinds 1999.

Elk bedrijf in Nederland heeft te maken met wetten en regels. Heb je als bedrijf werknemers in dienst of ben je zelf een werknemer, dan is het van belang om op de hoogte te zijn van het arbeidsrecht.

Wat is het arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht vormt een integraal onderdeel van sociaal recht. In Nederland regelt het arbeidsrecht de verhouding tussen werkgever en werknemer, en alles wat daarmee samenhangt zoals het collectief arbeidsrecht en ambtenarenrecht, medezeggenschap, reorganisatie, sociale zekerheid, stakingsrecht, pensioenrecht en integriteit en gelijke behandeling.

Iedereen met een arbeidsovereenkomst heeft te maken met arbeidsrecht

Er is sprake van een werkgever-werknemerrelatie wanneer iemand door middel van een arbeidsovereenkomst zich er toe verbindt om onder het gezag van een werkgever te werken. Heb je een arbeidsovereenkomst gesloten, dan krijg je te maken met het arbeidsrecht. Maar ook ambtenaren en werknemers die op basis van een uitzendovereenkomst werken, krijgen te maken met het arbeidsrecht.

Waarom is er het arbeidsrecht?

De werkgever heeft meestal een dominante positie ten opzichte van de werknemer. Om de rechten van de werknemer te beschermen tegen deze dominante positie is er arbeidsrecht nodig. De werkgever wordt verplicht door het arbeidsrecht om bijvoorbeeld zijn werknemers een minimumloon te betalen of ze vakantiedagen te geven. Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, komt ook het arbeidsrecht om de hoek kijken. Een groot deel van het arbeidsrecht heeft betrekking op ontslag.

Arbeidsrecht in het Burgerlijk Wetboek

De belangrijkste regels van het arbeidsrecht in Nederland staan beschreven in het Burgerlijk Wetboek in boek 7, titel 10. Hierin worden bepalingen beschreven over het begin en het einde van de arbeidsovereenkomst en regels waaraan werkgevers en werknemers zich beiden moeten houden. Een aantal belangrijke onderwerpen over het arbeidsrecht zijn:

Internationaal arbeidsrecht

Word je als werknemer uitgezonden naar het buitenland als expat, dan wil je weten welk recht van toepassing is op je arbeidsovereenkomst. Of tot welke rechter je je moet wenden als je een geschil hebt met je werkgever. Of je bedrijf werkt internationaal en je hebt werknemers in andere landen. In beide gevallen krijg je te maken met het arbeidsrecht van meerdere landen en met Europese regelgeving.

Afspraken maken

In een alsmaar mondialer opererende economie wordt het internationaal arbeidsrecht steeds belangrijker. Het internationaal arbeidsrecht bepaalt niet alleen welk recht van toepassing is, maar ook bij welke rechter je terecht kunt. Soms is het mogelijk om afspraken met elkaar daarover te maken, maar het internationaal recht bevat ook regels waarvan niet afgeweken mag worden.

Internationale verdragen

De regelgeving over internationaal arbeidsrecht is zeer complex en neergelegd in verschillende internationale verdragen. Daarnaast veranderen deze verdragen op regelmatige basis. Ook duikt steeds de vraag op of de landen van het recht of de rechter waartussen gekozen moet worden lid zijn van het betreffende verdrag.

In principe geldt het recht van het land dat partijen overeengekomen zijn in de arbeidsovereenkomst. Vaak is dat het land waar de werknemer werkt of woont. In het geval dat de arbeidsovereenkomst nauwer verbonden is met een ander land dan het land waarvan het recht is gekozen, kan het recht van dat land het gekozen recht aan de kant zetten. Hebben beide partijen geen toepasselijk recht gekozen, dan geldt het recht van het land waarmee de arbeidsovereenkomst de meeste aanknopingspunten heeft.

Juridisch advies

Omdat het internationaal arbeidsrecht zo complex is, is het verstandig om goed juridisch advies in te winnen. Bij het vertalen van juridische documenten kan Vertaalbureau Vertalingen.nl je uitstekend van dienst zijn. We beschikken over een gespecialiseerde juridische vertaalafdeling met ervaren vertalers.

Neem contact op

Hoe kunnen we je helpen?