Bellen Offerte aanvragen
Juridisch

Internationaal ondernemingsrecht

Martin Koster

Martin Koster

Algemeen directeur Vertalingen.nl sinds 1999.

Ondernemers hebben in de regel met verschillende kwesties te maken waar het ondernemingsrecht op van toepassing is. Je hebt bijvoorbeeld een geschil met een van de aandeelhouders. Of je hebt onenigheid over een afgesloten contract. Of er is iets voorgevallen waardoor je een bestuurder van de B.V. aansprakelijk wilt stellen. Al deze voorbeelden kunnen terugkomen onder de noemer: ondernemingsrecht.

Wat is het ondernemingsrecht?

Ondernemingsrecht is een specialistisch vakgebied en onderdeel van het Nederlandse privaatrecht dat zich bezighoudt met rechtspersonen. Ondernemingsrecht is alleen van toepassing op bedrijven en organisaties met een winstoogmerk. Onder het ondernemingsrecht valt onder andere:

 • het oprichten van N.V.’s en B.V.’s
 • het wijzigen van statuten
 • het leveren van en de uitgifte van aandelen
 • het inbrengen van IB-ondernemingen in een B.V.
 • het ontbinden en liquideren van rechtspersonen
 • het opmaken en wijzigen van contracten

In het kort houdt het ondernemingsrecht zich dus bezig met aspecten die zijn gericht op het faciliteren en reguleren van het ondernemerschap.

Een rechtsvorm kiezen

Het ondernemingsrecht is dus van toepassing op organisaties met een winstoogmerk. Wanneer je in Nederland een bedrijf wilt starten, dien je doorgaans een juridische rechtsvorm te kiezen. Op de volgende rechtsvormen is of kan het ondernemingsrecht van toepassing zijn.

 • eenmanszaak
 • personenvennootschap: vennootschap onder firma (vof), maatschap en commanditaire vennootschap (cv)
 • kapitaalvennootschap: besloten vennootschap (bv) en naamloze vennootschap (nv)
 • coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij
 • vereniging (hierbij is het ondernemingsrecht alleen in bepaalde gevallen van toepassing)
 • stichting (hierbij is het ondernemingsrecht alleen in bepaalde gevallen van toepassing)

Omdat een vereniging en stichting geen winstoogmerk hebben, is het ondernemingsrecht doorgaans niet van toepassing.

Welke juridische rechtsvorm het meest geschikt is voor jouw onderneming hangt af van het soort onderneming dat je wilt gaan voeren. Omdat de keuze voor een bepaalde rechtsvorm juridische en economische gevolgen heeft, is het van belang je goed te laten informeren over de voor- en nadelen van je keuze.

Internationaal ondernemingsrecht

Zakendoen gebeurt meer en meer internationaal. Niet alleen grote multinationals doen internationaal zaken. Tegenwoordig gaan ook kleinere bedrijven de wereldwijde markt op om producten en diensten te verkopen. Dankzij internet is internationaal zaken doen een stuk makkelijker geworden.

Wel is het verstandig om, wanneer je zaken wilt gaan doen buiten onze landsgrenzen, een goede kennis te hebben van het internationaal ondernemingsrecht en kennis van de lokale wet- en regelgeving van het land waar je zaken wenst te doen. Bepaalde kwesties die binnen het ondernemingsrecht aan bod komen, moeten in een andere taal worden vertaald. Denk hierbij aan leveringscontracten, oprichtingsstatuten en bijvoorbeeld de algemene voorwaarden.

Welk recht kies je als er bijvoorbeeld een contract wordt afgesloten door twee partijen in twee landen? Procederen is namelijk in bepaalde landen zeer duur en neemt veel tijd in beslag. Sommige landen hanteren een kortere verjaringstermijn, wat weer consequenties kan hebben voor een

Professionele juridische hulp

Dit soort informatie vergaren is essentieel bij het maken van een juiste keuze in een internationaal avontuur. Meestal is de voorhanden zijnde informatie in de taal van het land zelf en spreek je vaak de taal niet of niet goed genoeg. Of het nu gaat om een contract met een Franse onderneming of investeren in een opkomende markt; het professioneel laten vertalen van juridische documenten kan van groot belang zijn bij internationaal zaken doen.

De juridische vertalers van Vertalingen.nl hebben ruime ervaring en kennis van (internationaal) ondernemingsrecht en helpen graag. We hebben niet alleen kennis van het Nederlands ondernemingsrecht, maar ook van de wetten en regels die gelden in het desbetreffende land. Wij vertalen onder meer de volgende documenten binnen het ondernemingsrecht:

 • Akten van oprichting/statutenwijziging voor besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen en andere ondernemingsvormen
 • Akten van oprichting/statutenwijziging voor verenigingen en stichtingen
 • Akten van aandelenoverdracht
 • Certificeringen
 • Leveringscontracten
 • Algemene voorwaarden
 • Strategische plannen

Wij vertalen van en naar vele talen, waaronder:

Neem contact op

Hoe kunnen we je helpen?