Bellen Offerte aanvragen
Juridisch

Juridische vertalingen. 10 Tips voor een hoogkwalitatieve vertaling

Martin Koster

Martin Koster

Algemeen directeur Vertalingen.nl sinds 1999.

Juridische vertalingen zijn een geheel eigen vakgebied. Niet alleen moet de vertaler geschoold zijn in de bron- en doeltaal, maar eveneens juridisch geschoold zijn. De vertaler moet over specialistische kennis beschikken over het onderwerp, van de wetgeving en van de juridische procedures van een ander land. Kleine foutjes kunnen grote gevolgen hebben en daarom moet een vertaling zowel taalkundig als juridisch 100% kloppend zijn. Vertalingen.nl beschikt daarom over een eigen juridische vertaalafdeling met ervaren, gediplomeerde vertalers. In deze blogpost geven we je tips voor als je een juridische tekst wilt laten vertalen.

1. Focus niet alleen op prijs

Als je juridische documenten wilt laten vertalen, focus dan niet voornamelijk op de prijs van de vertaling. Kleine foutjes kunnen grote consequenties hebben. Uiteindelijk kunnen deze foutjes je juist veel geld kosten. Je wil daarom niet bezuinigen op prijs. De juridische sector is een van de moeilijkste vakgebieden om in te werken voor vertalers. Je hebt daarom taalprofessionals nodig van het hoogste niveau. Vraag daarom naar de ervaring en expertise in juridische vertalingen.

2. Native speakers

Terminologie in de juridische sector luistert heel nauw en wetten en regels veranderen continu. Door een vertaalbureau in te schakelen dat uitsluitend werkt met vertalers die in hun moedertaal vertalen en die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied, zorg je ervoor dat jouw vertaalopdrachten van hoge kwaliteit zijn. De native vertalers van Vertalingen.nl zijn bijvoorbeeld altijd hoogopgeleid en hebben ruime ervaring binnen hun vakgebied. Ook zijn ze in staat rekening te houden met culturele aspecten.


Het volgende voorbeeld toont het belang van native speakers. Stel dat je een dagvaarding wilt laten vertalen naar het Duits. De term ‘verdachte’ heeft drie betekenissen heeft in het Duits. De algemene term is ‘Beschuldigter’, de term ‘Angeschuldigter’ wordt gebruikt tijdens het voorbereidend onderzoek en dan heb je ook nog het woord ‘Angeklagter’ wat weer gebruikt wordt tijdens de terechtzitting. Het is uiteraard belangrijk om de juiste vertaling te gebruiken zodat de uiteindelijke boodschap niet vervormd wordt.

3. Kijk naar het juridische vakgebied

Er hangen een aantal specifiekere vakgebieden onder de paraplu van juridisch vertalen die een nog diepgaandere vertaalkennis vereisen. Denk aan het bankwezen, financieel, fusies en overnames, verzekeringswezen, belasting en onroerend goed. Vraag daarom altijd of het vertaalbureau al eerdere opdrachten heeft verzorgd binnen jouw branche of vergelijkbare onderwerpen heeft behandeld.

4. Worden vertalingen gecontroleerd door een tweede vertaler?

Je ziet het zelf vast ook regelmatig: als je zo lang bezig bent met een tekst, kan het voorkomen dat je over fouten heen leest. Juist daarom is het belangrijk om te weten of een vertaalbureau een tweede corrector aanbiedt om de vertaling te controleren op grammatica, idioom, vakspecifieke terminologie en volledigheid. Nadat je tekst vertaald en nagelezen is door een native vertaler, wordt deze bij Vertalingen.nl altijd gecontroleerd door een tweede taal- en vakspecialist volgens de kwaliteitsnormen voor vertalingen van branchevereniging VViN.

5. Wordt er gebruik gemaakt van een vertaalgeheugen en vertaalsoftware

Een vertaalgeheugen is een database gevuld met teksten in zowel de brontaal als in de doeltaal. Tijdens het vertalen controleert de database voortdurend op segmenten die al eens eerder vertaald zijn en opnieuw gebruikt kunnen worden. Een efficiënte manier om tijd en geld te besparen. Vertaalsoftware draagt ook bij aan een efficiënt vertaalproces en om een (klantspecifiek) vertaalgeheugen te bouwen. Zo werken we bij Vertalingen.nl met een uniek vertaalgeheugen: de Eureka-module. Daarin kunnen we bronteksten uploaden waarna er een specifiek vertaalgeheugen voor de klant wordt aangemaakt. Dit om consistentie in eventuele vervolgopdrachten te waarborgen. Tevens werken we met de CAT-tool Trados® als extra ondersteuning voor onze vertalers zodat grote hoeveelheden tekst sneller kunnen worden vertaald.

6. Beëdigde vertalers

Voor sommige juridische vertalingen is een beëdigde vertaling vereist. Een beëdigde vertaling moet worden uitgevoerd door een beëdigd vertaler. Een beëdigd vertaler voorziet de vertaling van een handtekening en een ambtsstempel.

7. Problemen met bronbestanden oplossen

Het bronbestand kan bestaan uit een papieren versie of een gescande PDF-document. Dergelijke bestanden maken het lastig om vertaaltechnologieën zoals vertaalgeheugens te gebruiken. En juist een vertaalgeheugen kan een uitstekend middel zijn om teksten consistent te vertalen. Uit de praktijk blijkt dat het slimmer is om het document over te typen of de papieren versie te scannen met behulp van OCR-technologie zodat de broninhoud elektronisch is en dus doorzoekbaar en geschikt voor gebruik met vertaaltools.

8. Op het laatste moment denken aan vertalen

Een goede voorbereiding is het halve werk. Een inkopper, maar als je je vertaalprojecten beheersbaar wilt houden dan is vooruitplannen belangrijk. Dit geldt zeker wanneer je de brondocumenten zelf schrijft voordat ze worden vertaald. In dergelijke situaties kan het handig zijn om je taal zoveel mogelijk te ‘standaardiseren’ en termen te vermijden die eventueel voor problemen kunnen zorgen in een later stadium.

Probeer een balans te vinden tussen het zo duidelijk mogelijk houden van de boodschap van je tekst en deze makkelijker vertaalbaar te maken. Het handigste is om van begin af aan te werken met vertalers en samen te werken aan een woordenlijst met juridische termen voor toekomstige projecten.

9. Houd de stijl in acht

Wordt er gewerkt volgens bepaalde style guides binnen de organisatie? Zorg dan dat deze ook gecommuniceerd worden met de vertaler of het vertaalbureau. Op deze manier kunnen teksten op een correcte, heldere en consistente wijze worden vertaald met inachtneming van de juiste tone of voice en stijl. Vertalers moeten bijvoorbeeld weten welke woorden in het Engels moeten blijven en dus niet vertaald hoeven te worden.

10. Bereid toekomstige projecten op tijd voor

Er zijn maar weinig bedrijven en organisaties die maar eenmalig een juridische vertaling nodig hebben. Daarom is het slim om al vanaf de eerste dag toekomstige projecten te plannen zodat je sneller het vertaalproces doorloopt en kosten bespaart op volgende projecten. Zoek een professioneel juridisch vertaalbureau. Zij weten wat je als bedrijf nodig hebt om snellere resultaten neer te zetten.

Neem contact op

Hoe kunnen we je helpen?