Bellen Offerte aanvragen
Vertaaldienst

Beëdigd Vertaalbureau

Heb je een beëdigde vertaler nodig voor een officiële vertaling? Vertalingen.nl beschikt over een team van beëdigde vertalers voor diverse talen. Onze vertalers voorzien de beëdigde vertaling van een verklaring, stempel en handtekening. Ze zijn opgenomen in het kwaliteitsregister Tolken en Vertalers, Bureau beëdigde Tolken en Vertalers (Bureau BTV) en staan ingeschreven bij de rechtbanken in Nederland.
Wij leveren

Gespecialiseerde beëdigde vertalers

 • Native speaking beëdigde vertalers voor elke branche
 • ISO 17100-gecertificeerd (1e in Nederland)
 • Altijd een check door een vakspecialist
 • Vertalingen in meer dan 30 talen

Beëdigde vertaling voor diverse documenten

We verzorgen officiële vertalingen voor onder meer

 • Juridische stukken
 • Overheidsdocumentatie
 • Processtukken
 • Statuten
 • Octrooien
 • Jaarverslagen
 • Bankgaranties
 • KvK-uittreksels

Wij leveren beëdigde vertalingen in o.a. de volgende talen:

Wat is een beëdigde vertaling?

Beëdigde vertalingen worden gemaakt door een beëdigde vertaler voor een bepaalde taalcombinatie. Beëdigde vertalers leggen op basis van opleiding en ervaring een eed af voor een rechtbank. Daarna is de vertaler bevoegd om bepaalde officiële documenten te vertalen en staat hij of zij ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) in Nederland of een buitenlands equivalent hiervan.

Een beëdigde vertaling wordt gewaarmerkt door de vertaler door deze onlosmakelijk aan de originele vertaling te bevestigen. Ook verklaart de vertaler dat de vertaling correct is en voorziet hij of zij de vertaling van een handtekening en stempel.

Een beëdigde vertaling wordt ook wel een officiële of gewaarmerkte vertaling genoemd.

Wat is legalisatie / apostille van een vertaling?

Soms wordt er gevraagd om een vertaling te legaliseren. Hierbij moet er ook een verklaring voor de echtheid van de handtekening van de vertaler worden afgegeven. Tussen landen die het Apostilleverdrag hebben getekend, gaat dit met een apostille die in Nederland kan worden afgegeven door de griffiers van de arrondissementsrechtbanken.

Zodra een vertaling beëdigd is hebben ze een juridische geldigheid. Alleen een beëdigde vertaler kan een vertaling waarmerken met een stempel, handtekening en verklaring waarin is opgenomen dat de vertaling woordgetrouw en nauwkeurig is.

Wanneer is een beëdigde vertaling nodig?

Afhankelijk van het type document en het land waar het naartoe moet, kan een instantie eisen dat een vertaling van een document door een beëdigde vertaler moet worden uitgevoerd. Een juridische vertaling hoeft dus niet per definitie door een beëdigde vertaler worden uitgevoerd.

Documenten die vaak een beëdigde vertaling vereisen zijn juridische stukken als vonnissen, dagvaardingen en geweerschriften, maar ook overheidsdocumentatie en officiële stukken als trouwakten, testamenten, getuigschriften, diploma’s, adoptiepapieren en notariële akten.

Offerte aanvragen

Binnen 2 uur een offerte!

"*" indicates required fields

Drop files here or
Max. file size: 64 MB.
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden

  Staat je vraag er niet tussen?