Bellen Offerte aanvragen
Internationaal zakendoen

Wat is het CETA-verdrag en wat betekent het voor bedrijven

Martin Koster

Martin Koster

Algemeen directeur Vertalingen.nl sinds 1999.

Op 12 juli 2022 stemde de Eerste Kamer in met het CETA-handelsverdrag. Hiermee komt de volledige inwerkingstelling van het handelsverdrag met Canada een stapje dichterbij. In deze blogpost leggen we uit wat CETA is, wanneer het geldig is en wat de gevolgen zijn voor bedrijven.

Inhoudsopgave

Wat is CETA?

CETA is een afkorting voor Comprehensive Economic and Trade Agreement, oftewel in het Nederlands Brede Economische en Handelsovereenkomst. CETA is een vrijhandelsakkoord tussen Canada, de EU en EU-lidstaten. Het verdrag werd op 30 oktober 2016 ondertekend en is sinds 21 september 2017 grotendeels in werking. CETA is nog niet volledig in werking getreden, omdat alle 27 EU-lidstaten moeten instemmen met het akkoord. Nederland was het veertiende EU-lid dat CETA heeft geratificeerd.

CETA heeft als doel de handel tussen de EU en Canada te bevorderen. De volgende maatregelen moeten dit bewerkstelligen.

 • Afschaffen en verlagen importheffingen. Uiteindelijk worden ruim 98% van de importheffingen afgeschaft.
 • Voorkomen van discriminatie. EU-bedrijven krijgen in Canada gelijke kansen als Canadese bedrijven en vice versa.
 • Wederzijdse erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties.
 • Erkenning van productstandaarden.

Na de gedeeltelijke inwerkstelling van CETA groeide de export van Nederland naar Canada met 7% tussen 2017 en 2019. Ook de import van Canadese goederen naar Nederland groeide in dezelfde periode hard.

De EU en Canada hebben afgesproken dat CETA niet ten koste mag gaan van klimaatafspraken, sociale rechten, dierenwelzijn en milieu. CETA heeft eveneens als doel om duurzaamheidsnormen te verhogen.

Voordelen CETA voor Nederlandse bedrijven

Het CETA vrijhandelsakkoord biedt verschillende voordelen en kansen voor Nederlandse bedrijven.

 • Door het verlagen van douanerechten wordt het voordeliger voor Nederlandse bedrijven om te exporteren naar Canada. Zo wordt het Canadese importtarief voor fietsen verlaagd van 13% naar 0% en van bloemen van 6% naar 0%.
 • Nederlandse bedrijven kunnen gaan meedingen naar Canadese overheidsaanbestedingen.
 • Door de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties wordt het voor Nederlandse bedrijven gemakkelijker om gekwalificeerd Canadees personeel aan te trekken.
 • Het word mogelijk om in de EU producten al te laten testen of ze voldoen aan Canadese standaarden. Door wederzijdse erkenning van bepaalde standaarden wordt dubbel testen, en de kosten hiervan, voorkomen.

Wanneer gaat CETA in?

Nadat de Europese Raad en het Europees Parlement CETA hebben goedgekeurd, is het vrijhandelsverdrag per 21 september 2017 voorlopig in werking getreden. CETA gaat pas volledig in werking na ratificatie door alle EU-landen. Het is niet bekend wanneer dit precies plaats zal vinden. De laatste stand van zaken kun je hier lezen.

Door de voorlopige inwerkingstelling van het akkoord zijn 98% van de douanerechten komen te vervallen. Ook kunnen Nederlandse bedrijven nu al meedingen naar Canadese overheidsopdrachten.

Kritiek op CETA

Het CETA-handelsverdrag kent ook critici. Dit zijn volgens hen de belangrijkste nadelen van CETA.

 • Het handelsverdrag zou slecht zijn voor consumenten, klimaat en dierenwelzijn en vooral gunstig uitpakken voor grote bedrijven.
 • Het op te richten Investment Court System (ICS) wordt gewantrouwd door critici. Het ICS is een arbitragehof dat bedrijven de mogelijkheid biedt om schadeclaims in te dienen tegen overheden. Bedrijven kunnen dit doen als ze hun belangen en investeringen geschaad zien worden door wet- en regelgeving. Critici denken dat het ICS vooral gunstig is voor multinationals en ‘grootkapitaal’ en ten koste gaat van de soevereiniteit van staten.
 • Europese boeren zijn bang dat de concurrentie van Canadese varkensboeren nadelig is. Hierdoor zouden Nederlandse varkensboeren failliet kunnen gaan.
 • Milieuorganisaties vrezen dat de milieukosten stijgen door de verhoogde vrijhandel.

Vertaalbureau voor ondersteuning voor zaken in Canada

Doe je zaken in Canada of wil je zaken gaan doen in Canada? Vertaalbureau Vertalingen.nl ondersteunt je graag met de vertalingen van diverse soorten documenten, zoals contracten, voorwaarden en marketingmateriaal. We zijn een gecertificeerd vertaalbureau voor professionele vertalingen Engels en Frans.

Neem contact op

Hoe kunnen we je helpen?